Visa, verblijfsvergunningen en werkvisum Zuid-Afrika | Wonen en werken Zuid-Afrika

Black Pen Immigration

Veranderingen wetgeving werkvisa en verblijfsvergunningen ...

German & English-speaking immigration
company from assisting with visas
to finding employment
 
404 Equinox Building | 154 Main Road | Sea Point South Africa
Blackpen-immigration.com
info@blackpen.co.za
BlackPen_Law
Black Pen Immigration and Recruitment

Veranderingen wetgeving werkvisa en verblijfsvergunningen Zuid-Afrika

Ingrijpende veranderingen in de wet voor mensen die in Zuid-Afrika werken en wonen, of er regelmatig naartoe reizen

In mei 2014 werden door de Zuid-Afrikaanse regering verschillende wijzigingen in de immigratiewet doorgevoerd. Dit heeft veel impact op mensen die een werkvisum of andere verblijfsvergunning voor Zuid-Afrika willen aanvragen of er een hebben. KaapstadMagazine.nl sprak met Black Pen Immigration in Kaapstad om de nieuwe wet te doorgronden. Hieronder hopen we duidelijkheid te creëren in het ietwat complexe web van wijzigingen en aanpassingen. 

Direct contact met Black Pen
Heb je vragen waarover je graag advies wilt, neem dan contact op met Black Pen - contactgegevens zijn te vinden op de website van Black Pen of direct via info@blackpen.co.za 

Dit zijn de belangrijkste veranderingen in regels en wetgeving rondom (het aanvragen van) werkvergunningen en verblijfsvergunningen (tijdelijk en permanent) in Zuid-Afrika. 

Vanaf juni 2015 zijn er aangescherpte regels voor mensen die met kinderen onder de 18 jaar reizen: zij moeten namelijk vanaf die datum in het bezit zijn van een officieel geboortecertificaat. Lees er alles over in Aangescherpte regels voor reizen van en naar Zuid-Afrika met kinderen

Let op! Overstayers die in Zuid-Afrika wachten op verlenging van een visum, worden bij het verlaten van het land bestraft met een tijdelijke verbanning uit Zuid-Afrika. Deze verbanning kan voor een periode vanaf 12 maanden oplopend tot vijf jaar opgelegd worden. Ook al ligt er al (heel lang) een aanvraag voor verlenging van je visum bij Home Affairs, dan nog schroomt de douane niet om je deze ban op te leggen.

Let op: deze regel wordt uiterst serieus genomen. Het hebben van een baan, kinderen of andere zaken die je aan Zuid-Afrika binden maakt geen verschil. Je mag bij aankomst in Nederland bij de Zuid-Afrikaanse Ambassade in Den Haag de verbanning aanvechten, maar ook die procedure verloopt vervolgens via DHA in Pretoria. Kortom: als je op dit moment geen geldige verblijfsvergunning hebt en nog een verlengingsaanvraag bij DHA hebt lopen, maar toch het land wil verlaten - neem dan zo snel mogelijk contact op met je immigratiebureau!

Goed om te weten: Black Pen helpt mensen die bij het verlaten van Zuid-Afrika reeds als undesirable person aangemerkt zijn, en derhalve een verbanning opgelegd gekregen hebben. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om zeker te weten dat je altijd op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen rondom dit thema.

Voor een uitgebreid overzicht van de verschillende werk- en verblijfsvergunningen voor Zuid-Afrika lees je Werken en werkvergunningen voor Zuid-Afrika of Emigreren naar Zuid-Afrika - waarin de nieuwe wetgeving verwerkt is.


Let op: Voor alle zaken rondom je visum voor Zuid-Afrika ga je in Kaapstad niet langer naar Home Affairs, maar naar het Visa Facilitation Centre op Riebeek Street(in het ABSA gebouw). Zorg dat je van te voren een afspraak maakt - tussen 8.00u en 16.00u. Voor veel visumaanvragen heb je een recent VOG (Verklaring omtrent goed gedrag) uit Nederland nodig. 

Veranderingen voor een toeristenvisum voor Zuid-Afrika
Als je als toerist – dus voor vakantie – Zuid-Afrika binnenkomt zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de huidige wet: je mag volledig legaal en onbezorgd 90 dagen vakantie vieren in Zuid-Afrika. 

 • Als je je termijn van 90 dagen wil verlengen (met max nog eens 90 dagen) moet je een aanvraag voor deze verlenging 60 dagen voordat je huidige toeristenvisum verloopt, indienen. Voorheen was dit ‘slechts’ 30 dagen. Dit heeft er alles mee te maken dat Home Affairs er zelden tot nooit in slaagde het nieuwe visum daadwerkelijk binnen 30 dagen op te leveren.

reizen met kinderen naar zuid-afrika

Reis je met kinderen van of naar Zuid-Afrika?
Let op: sinds 1 juni 2015 moet je dan in het bezit zijn van de nodige documenten, waaronder een officieel internationaal geboortecertificaat (voor jongeren onder 18 jaar). Ook als je zonder partner reist heb je bepaalde documenten nodig. Ook hier geldt dat het ontbreken van het juiste papierwerk tot vervelende situaties kan leiden. Zorg dat je op de hoogte bent: lees het artikel 'Reizen naar Zuid-Afrika met kinderen'. 

De aanvraag mag niet langer in Zuid-Afrika gedaan worden
Het aanvragen van een visum moet vanaf heden bij een officieel instituut in een ander land gebeuren (zoals een Zuid-Afrikaanse Ambassade of Consulaat) en kan niet meer vanuit Zuid-Afrika ingediend worden. 

 • Het is niet langer mogelijk om van een toeristenvisum over te gaan op een ander visum (zoals een werkvergunning of een spousal/life partner permit) terwijl je in Zuid-Afrika bent. Daarvoor zul je naar een ander land moeten gaan, waar je bij de Zuid-Afrikaanse Ambassade of Consulaat officieel een aanvraag indient.
 • Op bovenstaande regels gelden uitzonderingen wanneer bij de aanvrager sprake is van een levensbedreigende situatie waarvoor medische hulp nodig is, of wanneer de aanvrager partner of kind is van iemand die in het bezit is van een business- of werkvisum die (het kind of de spouse dus) graag een studie- of werkvisum wil aanvragen. 
 • Eenieder die voor het eerst een ander visum dan een toeristenvisum wil aanvragen, dient dit al in het land van vertrek te regelen. Met andere woorden: als je een werk- of partnervisum wil aanvragen, moet je dit al (ruim) voor vertrek bij de Zuid-Afrikaanse Ambassade in Den Haag doen. Sowieso omdat je niet meer binnen kunt komen op een toeristenvisum en dan een ander visum aan kunt vragen, maar vanaf nu is deze procedure standaard voor langere termijnvergunningen (1-5 jaar). 

Visa voor ‘zwaluwen’ (mensen die een paar maanden per jaar in Zuid-Afrika verblijven)

 • Zwaluwen kunnen Zuid-Afrika nog steeds binnenkomen op een toeristenvisum van 90 dagen (waartoe een aanvraag voor verlenging minimaal 60 dagen voor verloop ingediend moet worden).
 • Waar Home Affairs eerst aankondigde dat zwaluwen niet meer op basis van een toeristenvisum Zuid-Afrika konden binnenkomen, is deze aanpassing niet doorgevoerd.
 • Zwaluwen moeten in bezit zijn van een geldige Verklaring omtrent Goed Gedrag (VOG) die voor vertrek in Nederland aangevraagd is. 

Verblijfsvergunningen voor pensionada’s (retirement visa)

 • Om in aanmerking te komen voor een retirement visum voor Zuid-Afrika is een maandelijks vast inkomen van R37,000 per persoon de eis. Als je daar nog eens R3,000 per maand bovenop doet, kan je partner ook op dit visum bijgeschreven worden.

visum zuid-afrika pensioen

Studentenvisa, exchange visa en vergunningen voor vrijwilligers

 • Het visum voor vrijwilligers (volunteer visa) kan vanaf mei 2014 niet meer worden aangevraagd of worden verlengd in Zuid-Afrika. Een aantal ambassades maakt hierop een uitzondering. Voor meer informatie hierover neem contact op met Intergate. 
 • Studenten die een tijdelijk uitwisselingsprogramma volgen en dus aanspraak maken op een exchange visum, krijgen dit visum alleen voor de duur van het uitwisselingsprogramma.
 • Wel duidelijk is dat een studentenvisum nog altijd impliceert dat je naast je studie (maximaal) 20 uur per week part-time mag werken.
 • De nieuwe wetgeving behelst dat je, om in aanmerking te komen voor een studievisum, moet studeren aan een instituut dat officieel geregistreerd staat bij het Zuid-Afrikaanse Department of Higher Education.

Life Partner Permit (visum op basis van samenleving met Zuid-Afrikaanse partner)

 • Je moet minimaal 2 jaar aantoonbaar samenwonen en gedeelde financiële verantwoordelijkheden hebben met je Zuid-Afrikaanse partner voordat je een (tijdelijk) life partnership visum aan kunt vragen. NB: Dit is een versoepeling ten opzichte van de eerdere 5 jaar die Home Affairs hiervoor als minimumgrens wilde stellen, maar onder flinke protesten is deze eis bijgesteld.
 • Life partners (dus ongehuwde stellen) worden beiden (op hetzelfde moment maar afzonderlijk van elkaar) geinterviewd door een medewerker van DHA, op basis waarvan de authenticiteit van het bestaan van hun relatie vastgesteld dient te worden.
 • Dit interview vindt plaats in het land van de aanvrager. Kortom: je Zuid-Afrikaanse partner zal speciaal voor het interview naar Nederland moeten overkomen.
 • Als de partner of echtgenoot eerder gehuwd geweest is, moet officiële documentatie aangeleverd worden waaruit blijkt dat deze verbintenis verbroken is (bijvoorbeeld door echtscheidingspapieren of een overlijdenscertificaat). 
 • Officiële documentatie als een geboortebewijs en (indien van toepassing) vaderschapstest dienen bij de aanvraag ingediend te worden. 

Business Visa (werkvergunning voor mensen die een eigen bedrijf willen starten in Zuid-Afrika)

 • Voor een business permit (om je eigen bedrijf te kunnen starten) is officieel goedkeuring van het Zuid-Afrikaanse Ministerie van Handel (Department of Trade and Industry, DTI) nodig.
 • Het Ministerie zal uitgebreid forensisch onderzoek doen naar de haalbaarheid van het bedrijf en het belang ervan voor de Zuid-Afrikaanse economie uitgevoerd zal worden. NB: Uitvoering van het onderzoek zal hoogstwaarschijnlijk tot vertraging van het proces leiden;
 • Vanaf nu kan elke geregistreerde accountant de liquiditeit en financiën controleren om te bepalen of een bedrijf in aanmerking komt voor een business visa – voorheen kon dit alleen door een chartered accountant gedaan worden.
 • 60 procent van de mensen die bij je bedrijf in dienst zijn moeten officieel Zuid-Afrikaans staatsburger of mensen met een Zuid-Afrikaanse permanente verblijfsvergunning zijn (voorheen waren dit vijf Zuid-Afrikaanse staatsburgers).
 • Business visas worden uitgegeven voor een periode van maximaal 3 jaar per keer.
 • Je moet aantonen dat je bedrijf minimaal ZAR5 miljoen in de Zuid-Afrikaanse economie investeert.

werken in Zuid-Afrika

Critical Skills Visa (werkvergunning op basis van ‘speciale' kwaliteiten)

 • Deze vergunning vervangt de eerdere Exceptional Skills Permit en de Quota Permit. Mensen die voor dit visum in aanmerking komen zijn mensen die geschoold zijn in o.a. agricultural engineering, land surveyors en forestry technicians. Neem contact op met Black Pen om te kijken of jouw beroep ook op de lijst van deze beroepen voorkomt. De voormalige exceptional skills visa en quota-vergunningen zijn komen te vervallen. 
 • Om deze vergunning te krijgen hoef je niet per se al een baan in Zuid-Afrika aangeboden gekregen te hebben, hoewel je wel binnen een jaar na ontvangst van het visum daadwerkelijk een baan gevonden moet hebben.

Algemene werkvergunning (general work permit)
Een aanvraag voor een algemene werkvergunning dient schriftelijk te worden bevestigd door een brief van het Ministerie van Werkgelegenheid, waarin het volgende verklaard wordt:

 • Dat de Zuid-Afrikaanse werkgever expliciet en uitgebreid gezocht heeft naar een Zuid-Afrikaanse werknemer, voordat hij besloot een buitenlandse werknemer aan te nemen.
 • Of het aannemen van de 'buitenlander' gerechtvaardigd is, wordt beoordeeld door het Zuid-Afrikaanse Department of Labour, die hier beduidend kritischer naar zullen kijken dan voorheen gebeurde.
 • Dat de gekozen (buitenlandse) kandidaat beschikt over kwaliteiten en vaardigheden die op de vacature aansluiten. 
 • Zijn/haar salaris mag niet hoger zijn dan Zuid-Afrikaanse staatsburgers in soortgelijke posities, en in lijn met gangbare Zuid-Afrikaanse arbeidsvoorwaarden. - Een algemene werkvergunning wordt maximaal voor een periode van vijf jaar uitgegeven.
 • Daarnaast moet de aanvrager een document hebben waaruit blijkt dat de kwalificaties door de Zuid-Afrikaanse kwaliteitscommissie (SAQA) goedgekeurd zijn. Dit document moet door een beëdigd vertaler in een van de officiële Zuid-Afrikaanse voertalen vertaald worden. 

Intra Company Transfer Visa (ICT)

 • Om in aanmerking te komen voor een intra company visa en een overplaatsing naar Zuid-Afrika moet een werknemer minimaal zes maanden in dienst zijn van het buitenlandse kantoor dat de aanvraag voor de vergunning indient.
 • Een afgegeven ICT visum is niet langer maximaal twee jaar, maar vanaf mei 2014 voor maximaal vier jaar geldig. Mensen wiens tweejarige ICT temporary visa binnenkort verloopt, kunnnen in aanmerking komen voor verlenging tot de uiteindelijke periode van vier jaar.

Boetes voor overstaying (zonder geldig visum in Zuid-Afrika blijven)

 • Zie boven: overstayers die hier wachten op verlenging van een visum, worden bij het verlaten van het land bestraft met een tijdelijke verbanning uit Zuid-Afrika. Deze verbanning kan voor max vijf jaar opgelegd worden (beginnend bij 12 maanden). Ook al ligt er al (heel lang) een aanvraag voor verlenging van je visum bij Home Affairs, dan nog schroomt de douane niet om je deze ban op te leggen. Let op: de regel wordt momenteel bij de douane uiterst serieus genomen. Het hebben van een baan, kinderen of andere zaken die je aan Zuid-Afrika binden maakt geen verschil. Je mag bij aankomst in Nederland bij de Zuid-Afrikaanse Ambassade in Den Haag de verbanning aanvechten, maar ook die procedure verloopt vervolgens via DHA in Pretoria. Kortom: als je op dit moment een overstayer bent en nog een verlengingsaanvraag bij DHA hebt lopen, maar toch het land wil verlaten - neem dan eerst contact op met je immigratiebureau of ga langs DHA en zorg dat je goed weet of het verstandig is om het land te verlaten. 

Black Pen helpt mensen die bij het verlaten van Zuid-Afrika als undesirable person aangemerkt zijn, en derhalve een verbanning opgelegd gekregen hebben. 

Kortom: als je een tijdelijk visum hebt dat binnenkort verloopt of wellicht al verlopen is, terwijl je wacht op een verlenging of een permanente verblijfsvergunning maar je wil tussentijds Zuid-Afrika verlaten, neem dan eerst contact op met Intergate om te kijken of dit een verstandige keuze is. Het risico dat je illegaal in Zuid-Afrika verblijft is groot, met mogelijk verregaande en ingrijpende consequenties. Contactgegevens zijn te vinden op de website van Black Pen of neem direct contact op via info@blackpen.co.za 

Ook mensen die een visum hebben op basis van een categorie die niet langer bestaat (quota of exceptional skills), waarvan het visum binnenkort afloopt, raden wij ten strengste aan zo snel mogelijk contact op te nemen met Black Pen. Het is niet mogelijk om zo’n visum te verlengen, danwel op basis daarvan een aanvraag voor permanent residency te doen.

Tot slot: hoe zit het met de externe partij (VFS) die vanaf heden visumaanvragen gaat controleren?
DHA heeft het proces om vergunningaanvragen te controleren per heden officieel uitbesteed naar een externe partij – Visa Facilitation Services (VFS).

 • Doel van het inschakelen van VFS is om de efficiëntie van de aanvragen te verhogen, waar de aanvrager van de vergunning bij gebaat is. 
 • Voor de dienstverlening van VFS wordt een fee van R1350 per aanvraag (incl. VAT) in rekening gebracht, die de aanvrager zal moeten voldoen. Let op: dit zijn extra kosten bovenop de standaard kosten die DHA in rekening brengt. 
 • VFS onderwerpt de aanvraag aan een grondige check, voordat deze doorgestuurd wordt naar het hoofdkantoor van Home Affairs in Pretoria. 
 • VFS neemt alleen verleningsaanvragen of aanvragen voor een permanente verblijfsvergunning aan, aangezien alle tijdelijke verblijfsvergunningen vanaf heden buiten Zuid-Afrika ingediend moeten worden.
 • VFS heeft geen enkele autoriteit om visa toe te wijzen of te weigeren: dat besluit ligt nog altijd volledig bij DHA. 
 • VFS is louter een organisatie die aanvragen verwerkt, maar strikt geen advies geeft aan aanvragers over immigratieregels, etc. Mensen die een visum voor Zuid-Afrika willen aanvragen zullen derhalve altijd nog de hulp van consultants van een immigratiebureau moeten inroepen om er zeker van te zijn dat ze op de hoogte zijn van de juiste informatie om een visum aan te vragen. VFS heeft in dat opzicht geen enkele adviserende of ondersteunende functie voor aanvragers. 

Let op: De aanvragen worden nog altijd doorgestuurd naar Pretoria waar de eindbeslissing over het wel of niet toekennen van een vergunning genomen wordt - en dus niet door VFS. De rol van de immigratie-agenten verandert niet door de komst van VFS.

Tot zover de veranderingen in de wetgeving rondom visa en vergunningen voor Zuid-Afrika. Wil je altijd op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je dan aan voor onze gratis maandelijkse nieuwsbrief en volg ons op Facebook en Twitter. Mooie foto's posten we elke dag op Instagram.  

Events In Kaapstad
October 2019
ZON MAA DIN WOE DON VRY ZAT
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

statements_5Fugard Classic “Statements” ...

Catch this stellar performance about forbidden love

VaseWhat Could Be Prettier Than A Room Full ...

An exhibition full of flowers in vases created by Cape Town’s top ceramicists

sotano_lambIt’s (Lamb) Burger Wednesdays at ...

... and while you eat, chill out to reggae by locals The Rivertones

a4_arts_foundationZanele Muholi Wants You To See The ...

And it’s free at the A4 Arts Foundation

Land_RewovenSee This Fascinating Interpretation of ...

Artist MJ Lourens pairs his modern landscapes with Pierneef’s, plus there’s cheese ...

gindulge1Get To Know Your Gins At This Mid-week ...

Make your October Wednesdays about food trucks, kids activities, desserts and gin at ...

sotano_lambTwo Lamb Burgers For the Price Of One

R110 gets you two fully stacked meals at both Sotanos

rodan_kane_hartRodan Kane Hart: Making the Most of ...

An expansive gallery and pristine outdoor landscape showcase a free exhibition by a young ...

William_Kentridge_2A Monumental Exhibition To Open At The ...

The iconic South African artist’s largest exhibition in Africa in over a decade

blowfish_new_4Half-Price Sushi Every Wednesday and ...

And drink in the sunset and view (and a cocktail)

Kinky BootsSmash-Hit Kinky Boots Extended To 2020 ...

With music by Cyndi Lauper, several Tonys and a Laurence Olivier Award

chicha4Get To Know Your Wine: Wednesdays are ...

Sample some fine wines and meet the makers behind your favourite tipple

Cherry_Glamping3Team Building is For Bonding, So Ditch ...

Hiking, biking, canopy tours and luxury glamping just 50 minutes outside of Cape Town

zingara_bombay5 Happy Hours, Every Day of The Week

And Cafe Paradiso has a weekend seafood platter special for two

vredenheim_2019_9Picnic Among The Golden Wildebeest on ...

A family game drive with a difference at Vredenheim

kaskaziBoost Your Week With A Hump Day Kayak ...

The chance to see ocean and bird life at sunrise and get to work on time

cocosafar_steak1From Rib Eye To Vegetarian – Here Are ...

Gourmet burgers and steak, as well as cocktails, are now on the menu at this all-day cafe ...

La Paris_Deli2Wednesday Delights at La Paris Deli in ...

A bakery and bistro experience at one of the most beautiful winelands wedding venues, now ...

cartelcafe6Lunch Sorted: A Midweek Buffet At The ...

Fill up your plate and tuck into a tasty lunch spread every Wednesday and Thursday: From ...

two_oceans_aquariumMake Memorable Moments at Cape Town’s ...

Throw a party unlike any other at the Mother City’s underwater wonderland

Comedyclub_new11End Hump Day With a Laugh At The ...

Share the experience at Cape Town Comedy Club in the Waterfront’s Pumphouse every ...

Om Revolution vinyasa poseHave an Outdoor Yoga Experience with ...

Embrace your inner yogi outdoors

asamisOverload On Asami’s Sushi And Noodles

Get sushi and noodle specials three days a week

galileo_kirstGet Comfy at Kirstenbosch Movie Nights ...

Great films, fabulous scenery, delicious food and cosy seats – look forward to a night ...

HaskellVineyards 6Save On A Meal and Wine For Two At This ...

Haskell Vineyards offers patrons a delicious meal and glass of wine at a discounted price

glam_barBeauty Special: Gelish or Shellac Nails ...

Book via Whatsapp: Workday-perfect nail treatments with free rinse and discounts on all ...

OX boat rides 110% Off: See The Marine Big 5 on an ...

Whales, dolphins, penguins, cape fur seals and mola mola (sunfish), an awesome boat trip ...

theatre and film costume hire25% Off Hollywood-Calibre Costume ...

Wednesdays only: Gorgeous vintage cocktail dresses to realistic historical costumes for ...

Strolla ChickenHalf-Price Rotisserie Chicken (& sides) ...

Warm at the fireplace inside or sip Corona on the Sunset Deck in shorts and slops (while ...

house of hLook Who's Serving a R50 Lunch Special ...

Loved by locals, House of H now does delicious new lunch specials – from boerie rolls ...

Park Inn_RGB_ItalianDinnerSpecial5All-You-Can-Eat Italian Dinner Special ...

Made fresh right in front of you, with your choice of sauces and toppings – this is one ...

beluga_whisylounge2-for-1 Whisky Wednesdays at Beluga

Your midweek escape just got a whole lot better with the 2-for-1 Wednesday whisky special ...

grub&vine_wineFree Wine Tasting Every Wednesday at ...

Grub & Vine’s #VineNight hosts a different wine farm

Vergenoegd_duckrun1Cheer On The Ducks At Vergenoegd Löw

Bring the kids along to experience the Duck Parade

WeerStage lopen in Zuid-AfrikaReistipsTuinrouteBlogs uit Zuid-Afrika